GŁOSUJCIE ZA ŻYCIEM!

 

W KOMISJI SEJMOWEJ SĄ JUŻ PROJEKTY USTAW WPROWADZAJĄCE

ABORCJĘ NA ŻYCZENIE

APELUJMY DO POSŁÓW O ICH ODRZUCENIE!

Wraz z przejęciem władzy przez partie liberalne i lewicowe na salę sejmową wraca temat legalizacji aborcji. Proponowane przez nich zmiany mogą doprowadzić do tego, że w Polsce legalne będzie zabijanie nienarodzonych dzieci aż do terminu porodu!

Do laski marszałkowskiej złożone już zostały m. in. projekty ustaw, których autorzy postulują całkowitą legalizację aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży, a w przypadku, gdy u nienarodzonego dziecka istnieje podejrzenie poważnej choroby lub upośledzenia nawet powyżej 24. tygodnia życia płodowego, i to bez podania górnego limitu, a więc w praktyce aż do porodu!

Wszystkie te rozwiązania są prawnym wytrychem, który w praktyce umożliwi zabijanie niewinnych dzieci w początkowej fazie życia, w czasie, gdy szczególnie potrzebują ochrony. Wprowadzenie tych przepisów będzie skutkowało odebraniem życia nawet kilkudziesięciu tysiącom dzieci każdego roku!

Grozi nam nie tylko powrót do sytuacji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., kiedy w majestacie prawa dozwolone było zabijanie dzieci nienarodzonych ze względu na ich chorobę lub wady rozwojowe, ale wręcz praktyczna całkowita legalizacja aborcji. Życie najbardziej niewinnych istot ludzkich leży w rękach polskich parlamentarzystów!

Dlatego domagamy się od szefów czterech klubów parlamentarnych (poza Koalicja Obywatelską i Nową Lewicą, które zgłosiły projekty wprowadzające aborcję na życzenie), aby w głosowaniach posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem projektów ustaw, które liberalizowałyby polskie prawo dotyczące aborcji.

PODPISZ APEL!

Mariusz Błaszczak
przewodniczący klubu PiS

Mirosław Suchoń
przewodniczący klubu Polska 2050-Trzecia Droga

Krzysztof Paszyk
przewodniczący klubu PSL

Stanisław Tyszka
przewodniczący klubu Konfederacji

 

 

Szanowny Panie Pośle,

w świetle postulowanych zmian w polskim prawodawstwie, mających na celu daleko posuniętą liberalizację przepisów o dopuszczalności przerywania ciąży, apeluję, aby wezwał Pan wszystkich członków klubu parlamentarnego, któremu Pan przewodniczy, do głosowania przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych.

Pod pozorem „ochrony praw kobiet” lub „prawa do świadczenia opieki zdrowotnej” próbuje się wprowadzić w Polsce przepisy, które de facto doprowadzą do legalizacji aborcji na żądanie. Co więcej, w przypadku niekorzystnych diagnoz prenatalnych możliwe będzie zabicie dziecka aż do porodu!

Przepisy znajdujące się w złożonych projektach ustaw obejmują m.in.:

  • możliwość przerwania ciąży na żądanie do 12. tygodnia jej trwania;
  • zniesienie kar za dokonanie aborcji w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – dotyczy to nawet dzieci powyżej 24 tygodnia życia płodowego, i to bez podania górnego limitu, a więc w praktyce aż do porodu;
  • wyłączenie przestępczości przerwania ciąży do 12 tygodnia;
  • dekryminalizacji udzielania „osobie w ciąży” pomocy w jej przerwaniu – co umożliwi właściwie nieograniczone dystrybuowanie środków do aborcji farmakologicznej.

Wprowadzenie tych zmian to odebranie życia w majestacie prawa nawet kilkudziesięciu tysiącom dzieci rocznie!

Tak ujęte przedmiotowe traktowanie dziecka w relacji do matki niesłusznie nadaje kobietom nienależne nikomu prawo do decydowania o życiu drugiego człowieka, który zasługuje na ochronę tym większą, iż znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, a jego życie zależne jest tylko od osób, które winny sprawować nad nim opiekę i zapewnić mu bezpieczeństwo.

Dlatego domagam się skutecznej ochrony każdego życia ludzkiego, niezależnie od stadium jego rozwoju.

Liczę, że nie ulegnie Pan presji środowisk, które odbierają dzieciom poczętym najbardziej podstawowe prawo: prawo do życia i odzierają je z niezbywalnej godności.

Dlatego stanowczo dopominam się, aby jako przewodniczący klubu parlamentarnego wezwał Pan wszystkich jego członków do głosowania za odrzuceniem wszystkich projektów ustaw, które zawierałyby zapisy o legalizacji, dekryminalizacji bądź depenalizacji przerywania ciąży.

Żywię także nadzieję, że jako reprezentant Polaków dołoży Pan wszelkich starań, aby w naszej Ojczyźnie umacniano – również prawny – szacunek wobec każdego życia.

Z wyrazami szacunku

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 4323 osób!

POMÓŻ NAM ZBIERAĆ PODPISY!

Prosimy o:
  • pobranie poniższego formularza (można go kserować);
  • zebranie podpisów wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych;
  • odesłanie go na adres:
    Centrum Życia i Rodziny, skr. poczt. 99, 00-963 Warszawa 81.

Fotografia na górze strony: Kancelaria Sejmu/K. Białoskórski

Udostępnij:

Facebook
Twitter

CENTRUM ŻYCIA I RODZINY 2024